Loading color scheme

Návrhy řešení nedostatku parkovacích míst

Dobrý den,

Liberec se dlouhodobě potýká s problémem nedostatku parkovacích míst, například před nádražím a na sídlištích.

Mohl by tedy zavést barevné parkovací zóny jako například Brno a České Budějovice. Nebo by mohl před nádražím postavit parkovací dům s cyklověží jako například Salcburk, který by se mohl vejít do nějaké proluky na Nákladní nebo Žitavské ulici. 

S pozdravem

Marek Stahl

 

Vážený pane Stahle,

děkujeme Vám za Vaše zaslané podněty, níže zasíláme informace k Vašim dotazům.
Je bohužel pravdou, že se statutární město Liberec obecně potýká s nedostatkem parkovacích míst. Přesto, kdekoli probíhá realizace stavebních úprav, rekonstrukcí či nových investic spojených s dopravní problematikou, vždy je maximální snaha o zachování či navýšení parkovacích míst pro občany města.
Při veškerých rekonstrukcích komunikací se snažíme společně s projektanty zajistit navýšení kapacit parkování.
Co se týče parkování na sídlištích, v následujících 5ti letech je plánována revitalizace veškerých sídlišť, přičemž parkování je hlavním předmětem řešení těchto revitalizací. Pro představu již byla zahájena revitalizace sídliště Ruprechtice, kde již proběhla rekonstrukce první části ulice Rychtářská nebo byla zajištěna výstavba nového parkoviště v ulici Hlávkova. V Hlávkově ulici se tak podařilo navýšit  kapacitu parkování o cca 100 parkovacích míst. Další etapy revitalizace jsou plánovány v  časovém horizontu příštích 5 let.
V minulém roce se taktéž podařilo zřídit odstavnou plochu  v ulici Dobiášova naproti sídlišti Dobiášova, kde byla zajištěna další kapacita míst.
Město připravuje rovněž revitalizace sídlišť Doubí, Gagarinova, Vesec, Králův Háj a to není zmíněno vše.
V letošním roce je plánována výstavba tzv. Nové Pastýřské a spolu s tím je spojeno i vybudování P+R parkoviště o kapacitě 134 míst.
V těsné blízkosti Krajského úřadu Libereckého kraje momentálně vzniká rovněž parkovací dům, o kapacitě 244 míst, který bude sloužit pro potřeby parkování v centru města. Dokončení je plánováno rovněž v letošním roce.
V 2.Q letošního roku se plánuje zahájení výstavby Centra urgentní medicíny, jehož součástí bude i parkovací dům pro potřeby nemocnice.
Mezi budoucí plány patří dále budování zahloubeného parkovacího domu ve Fibichově ulici, ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, toto je ale nyní pouze ve fázi úvah.

Odbor dopravních staveb zajistí, aby veškeré připravované nebo realizované opravy, rekonstrukce či revitalizace byly uveřejněny na webu bezpecnadoprava.liberec.cz či liberec.cz .

Co se týče modrých parkovacích zón, tak péči o ně má na starost odbor správy veřejného majetku, zajišťuje veškerou činnost spojenou s úpravami či realizacemi těchto modrých zón. Zóny jsou každoročně přeměřovány a v případě, kdy lze zvýšit kapacita, je zajištěno jejich navýšení.
Přijde-li podnět na realizaci nové parkovací zóny, je podnět prověřen a v případě možnosti je nová zóna zrealizována. I problematika parkovacích zón je tedy řešena v co nejvyšším možném rozsahu.
Ve Vašem podnětu jste  zmínil i námět vybudování parkovacího domu v ulici Nákladní/ Žitavská. V této ulici v místě autobusového nádraží (dále jen AN) je již dlouhodobě předpokládána výstavba parkovacího domu. Již zde bylo projednáváno několik variant jak parkovací dům postavit. Řada z těchto návrhů bohužel nemohla být realizována, jelikož pod místem stávajícího AN vede tunel a městský průtah. Dle geologických posudků  a sond bylo zjištěno, že v místě AN nelze parkovací dům postavit pro nevyhovující vrstvy podloží tak, aby průtah Libercem byl provozu schopný a zároveň bylo zajištěno navýšení parkovacích míst v ulici Nákladní/ Žitavská. Nyní se ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Libereckým krajem a Českými drahami prověřuje vhodné umístění parkovacího domu ve zmíněném území, a to i s ohledem na budoucí záměr vybudovat přestupní terminál v místě stávajícího vlakového nádraží.
Současně je v řešení i ulice 1. Máje, kde se opět město snaží zajistit vybudování více parkovacích míst.

Věříme, že v brzké době ve společné spolupráci s výše zmíněnými stranami dojdeme k uspokojivému řešení, které bude realizovatelné a zároveň dostačující.

Děkujeme za Vaše podněty, budeme se snažit je v co nejvyšší míře zajistit.

S pozdravem

Mgr. Adam Sitko
referent oddělení spolupráce s developery
odboru dopravních staveb
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1